Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów świadczymy również inne niestandardowe usługi takie jak:

• doradztwo przy doborze systemu oprogramowania w działalności operacyjnej powiązanej z obszarem księgowości jak: systemy magazynowe, produkcyjne, czy systemy do fakturowania.
• doradztwo księgowe w trakcie wdrażania powyższych systemów,
• doradztwo podatkowe w specyficznych transakcjach,
• sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych
• sporządzanie części finansowych do wniosków o dofinansowania UE
• sporządzanie pakietów konsolidacyjnych do skonsolidowanych sprawozdań finansowych
• inne usługi w zależności od potrzeb klienta