Prowadzimy kompleksową obsługę kadr i płac przedsiębiorstw. Świadczone przez nas usługi wyróżnia najwyższy poziom merytoryczny. W celu uzupełnienia usług z zakresu księgowości zachęcamy Państwa do powierzenia nam obsługi kadrowo-płacowej Waszych firm. Z przyjemnością zadbamy dla Państwa o odpowiednią organizację danych o pracownikach oraz ich płacach. Realizowana przez nas obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

• sporządzanie list płac,
• wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach,
• sporządzanie umów z pracownikami, świadectw pracy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Kodeksem Pracy),
• prowadzenie akt osobowych
• naliczanie wynagrodzeń w tym urlopowych, chorobowych, za niewykorzystany urlop,
• naliczanie podatku od płac,
• naliczanie zasiłków
• sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
• zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników w ZUS (ZUA, ZWUA)
• sporządzanie deklaracji i raportów zaliczek podatku od osób fizycznych (PIT-4R).
• przygotowanie i wysyłkę drogą elektroniczną dokumentów do ZUS
• rozliczenia z PFRON