Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Dzięki nowoczesnemu i elastycznemu podejściu do zagadnień księgowości skupiamy się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale także tworzymy dla naszych Klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku.
W ramach raportowań finansowych i zarządczych oprócz obowiązkowych ustawowych elementów sprawozdań finansowych jak: bilans, rachunek wyników, cash flow, czy zestawienie zmian w kapitałach świadczymy również poniższe usługi:

• identyfikacja potrzeb klienta w zakresie niezbędnych raportów finansowych w celu bieżącego monitorowania rentowności firmy
• opracowanie menedżerskich raportów finansowych elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta
• przystosowanie systemu księgowości do zaprojektowanych raportów finansowych przy zachowaniu prawidłowości rozliczeń podatkowych i spełnieniu wymogów sprawozdań finansowych ustawowych
• modyfikacja raportowania finansowego oraz systemu księgowego w przypadku zmiany obszarów działalności, lub pojawieniu się nowych okoliczności
• przygotowanie budżetów dla potrzeb firmy